PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Valteknica Incom srl, CIF RO28751164, Reg. J40/8075/2011,  prelucrează date personale colectate de la persoane fizice în calitatea acestora de potențiali clienți, clienți şi/sau persoane implicate în cadrul procesului de încheiere sau derulare a contractelor de furnizare, achizitii, vanzare – cumparare sau prestari servicii, în concordanță cu legislația naționala și UE, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 si Directiva 95/46/CE („GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și legalitatea prelucrării

Procesăm datele personale in vederea elaborarii de oferte tehnice si comerciale, informarii si clarificarilor cu privire la aspecte de ordin tehnic, comercial, financiar, logistic si organizatoric, încheieri și derulari contracte pentru investitii, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale.

 

Categoriile de date personale colectate

În vederea emiterii de oferte tehnice si comerciale, eliberarii de informatii de ordin tehnic, comercial, financiar, organizatoric sau alte informatii solicitate si/sau incheierii de contracte comerciale, clientii sau potentialii clienti ne furnizeaza date personale in vederea elaborarii de cotatii tehnice si comerciale sau furnizarii de informatii ce servesc scopurilor mentionate mai sus.

Categoriile de date personale colectate în acest scop sunt: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice, date contractuale, originea cererilor, date de navigare de pe site-ul www.valteknica.ro .

Când o cerere de oferta sau de informare este primita, datele personale aferente sunt procesate pentru emiterea personalizata a ofertelor si informarilor și/sau derularea contractelor.

 

Obiectul și natura prelucrării

Datele personale sunt necesare pentru elaborarea unei oferte și contactarea solicitantului. În cazul în care operatorul a primit și a procesat datele personale, persoana vizată are dreptul să retragă consimțământul de prelucrare în orice moment. De la data primirii cererii de revocare, datele personale nu mai pot fi prelucrate în scopurile specificate inițial. În măsura în care persoana uzată a fost de acord, Valteknica Incom srl și/sau partenerii săi prelucrează în scop de marketing direct,  una sau mai multe dintre datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa fizica,  date contractuale. Marketing direct presupune transmiterea de obiecte sau materiale promoționale, oferte comerciale, newsletter-e, invitații etc.

 

Categoriile de destinatari

Pentru derularea activităților legate de contractele de furnizare, achizitie, vanzare – cumparare sau de prestări servicii, Valteknica Incom srl comunică sau poate comunica datele personale colectate următoarelor categorii de destinatari:

 

  • Parteneri producatori de ansamble, sub-ansamble, auxiliare si scule destinate echipamentelor industriale precum si catre parteneri producatori de masini-unelte, linii de productie, proiecte industriale si echipamente industriale specializate;
  • Prestatori de servicii de transport, curierat, logistica, instalare si mentenanta, asigurari, intermedieri, securitate, contabilitate;
  • Autoritati publice competente, centrale sau locale, pentru indeplinirea oricaror cerinte si conditii legale.

 

Persoane împuternicite de operator

Transmiterea datelor personale se face limitat la scopul prelucrării pentru si in conditiile specificate. Valteknica Incom srl se asigură, prin contractele încheiate cu persoanele împuternicite, că prevederile Regulamentului sunt asumate și îndeplinite de aceștia. Categoriile de persoane împuternicite de operator sunt persoane juridice furnizori de servicii de web-hosting si e-mail, posta si curierat, telefonie fixa si mobila, transport, service clienti, analiza datelor, contabilitate si audit, dezvoltare software industrial.

 

Perioada de stocare a datelor

Datele personale rezultate din cereri de oferte care nu au fost acceptate sunt stocate pe o perioada de 5 ani.

Datele personale rezultate din cereri de oferte acceptate si contractate prin contracte de furnizare, achizitie, vanzare-cumparare sau prestari servicii sunt stocate pe durata contractului la care se adauga durata legala de arhivare. În plus,  Valteknica Incom srl stochează date cu caracter personal atât timp cât se pot ridica orice pretenții legale în legătură cu relația contractuala sau comerciala.

 

Măsuri de securitate, tehnice și organizatorice

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a atinge cel mai înalt nivel posibil de securitate și integritate a datelor, pot apărea diferențe de opinie cu privire la modul în care folosim datele dvs. personale. Dacă sunteți de părere că folosim datele dvs. în mod ilegal, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Orice sesizare cu privire la situatii rezultate din procesarea de catre Valteknica Incom srl a datelor cu caracter personal poate fi trimisa la adresa office@valteknica.ro

Pentru orice întrebări, informatii sau detalii legate de prelucrarea datelor dvs. personale, puteți să ne contactați la telefon 0213238546, mobil 0723771388, prin e-mail la office@valteknica.ro  sau prin posta / curierat la adresa Str. Negoiu 8, D14-2-34, 031126 Bucuresti 3, Romania.